A

VÕ CỔ TRUYỀN  

BÍCH QUANG MÔN 

Võ phái Bích Quang là Dòng võ cổ truyền Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ vùng Tây Bắc Việt với sự kết hợp tinh hoa võ thuật Tây Sơn, Dòng võ này đã được lưu truyền và không ngừng phát triển cho đến ngày nay. Cố đại sư phụ Lê Vũ (tự Lê Em) là truyền nhân đời thứ 6 của Bích Quang Môn, Ông là người truyền bá và phát triển Bích Quang tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Read more
Lên trên