* BÍCH QUANG - TP. NHA TRANG:

1. BÍCH QUANG MÔN - NHÀ THIẾU NHI KHÁNH HÒA:

ĐC: 62 THÁI NGUYÊN - NHA TRANG

HLV TRƯỞNG:  VÕ SƯ  ĐOÀN ĐỨC PHƯỚC - ĐT:  0905.190638  - 0993.137879

2. BÍCH QUANG MÔN - TRƯỜNG TH VĨNH NGUYÊN I:

ĐC: 75 HOÀNG DIỆU - NHA TRANG

HLV TRƯỞNG :  VÕ SƯ  TRẦN THỊ MỸ HANH  - ĐT: 0905.763269

3. BÍCH QUANG MÔN - TRƯỜNG MN HƯƠNG SEN:

ĐC: 03 LÊ THÁNH TÔN - NHA TRANG

HLV TRƯỞNG:  VÕ SƯ  ĐOÀN ĐỨC PHƯỚC - ĐT:  0905.190638 - 0993.137879

4. VÕ ĐƯỜNG TÂY SƠN - TỰ NHIÊN QUYỀN:

ĐC: 04 YÊN THẾ - NHA TRANG

HLV TRƯỞNG:  VÕ SƯ NGUYỄN VĂN VINH  &  VÕ SƯ  NGUYỄN THƯỜNG

5. CLB BÍCH QUANG - XÃ VĨNH TRUNG:

ĐC: NHÀ VĂN HÓA - XÃ VĨNH TRUNG - NHA TRANG

HLV TRƯỞNG:  HLV CẤP 16  LÊ QUỐC CƯỜNG

 HỌC PHÍ: 250,000Đ / 01 VÕ SINH / 01 KHÓA ( 03 THÁNG )  


 * BÍCH QUANG - HUYỆN DIÊN KHÁNH:

6. CLB BÍCH QUANG - XÃ DIÊN ĐIỀN:

ĐC: XÃ DIÊN ĐIỀN - DIÊN KHÁNH

HLV TRƯỞNG: VÕ SƯ  NGUYỄN MINH NHẬT - ĐT: 0986.003458

7. CLB BÍCH QUANG - TRƯỜNG TH HOÀNG HOA THÁM:

ĐC: TRƯỜNG TH HOÀNG HOA THÁM - DIÊN KHÁNH

HLV TRƯỞNG:  VÕ SƯ NGUYỄN MINH NHẬT - ĐT:  0986.003458 


 * BÍCH QUANG  - HUYỆN CAM LÂM:

8. CLB BÍCH QUANG - CAM LÂM:

ĐC: ĐỒN CÔNG AN - SUỐI TÂN - CAM LÂM

HLV TRƯỞNG:  HLV CẤP 16  NGUYỄN THẾ MINH - ĐT:  0905.700710

9. ĐIỂM TẬP BÍCH QUANG - SUỐI DẦU:

ĐC: ĐỒN CÔNG AN - KCN SUỐI DẦU - CAM LÂM

HLV TRƯỞNG:  HLV CẤP 16  NGUYỄN THẾ MINH - ĐT: 0905.700710

Lên trên