Tập huấn Võ cổ truyền năm 2010

Tổ chức từ ngày 23/11/2010 đến ngày 29/11/2010 tại Thừa Thiên Huế

tham gia có trên 300 học viên là các Võ sư, HLV của gần 30 Tỉnh, Thành trên cả nước

về tập huấn với 03 nội dung chính :

*  Tập huấn Luật thi đấu đối kháng

*  Tập huấn Cơ Bản Công

*  Tập Huấn 03 bài quyền, binh khí sẽ đưa vào thi đấu chính thức từ năm 2011 :

Kim Ngưu Quyền,  Bạch Hạc Sơn Quyền,  Thanh Long Độc Kiếm

Lên trên