Lịch nghỉ tết Giáp Ngọ 2014

VÕ CỔ TRUYỀN  BÍCH QUANG MÔN

* VÕ ĐƯỜNG BÍCH QUANG - NHÀ THIẾU NHI KHÁNH HÒA :

Nghỉ Tết từ thứ Ba     Ngày 21/ 01/ 2014   ( 21 tháng chạp Âm lịch )

Đi học lại từ thứ Bảy     Ngày 08/ 02/ 2014    ( Mùng 09 Tết )

* ĐIỂM TẬP BÍCH QUANG - VĨNH NGUYÊN :

Nghỉ Tết từ thứ Hai     Ngày 27/ 01/ 2014    ( 27 tháng chạp Âm lịch )

Đi học lại từ thứ Sáu   Ngày 07/ 02/ 2014     ( Mùng 08 Tết )

* ĐIỂM TẬP BÍCH QUANG - HƯƠNG SEN :

Nghỉ Tết từ thứ Tư.    Ngày 22/ 01/ 2014    ( 22 tháng chạp Âm lịch )

Đi học lại từ thứ Tư    Ngày 07/ 02/ 2014     ( Mùng 08 Tết )

Lên trên