TẬP VÕ CỔ TRUYỀN LÀ NÂNG CAO LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC

Võ cổ truyền Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái khác nhau có nguồn gốc xuất sứ tại Việt Nam từ xa xưa, cùng nhiều Môn phái có nguồn góc du nhập từ nước ngoài vào hoặc do một số vị Võ sư mới sáng lập ra ........

Võ cổ truyền được chia ra thành các dòng võ chính như :

- Dòng Võ cổ truyền vùng Bắc Bộ ( có nguồn gốc xa xưa )

- Dòng Võ cổ truyền Tây Sơn ( Võ Ta hay còn gọi là võ Bình Định )

- Dòng Võ do người Hoa di cư mang vào Việt Nam ( Thời nhà Thanh còn gọi là Võ Tàu hoặc Võ Thiếu Lâm, Vĩnh Xuân.. )

- Dòng Võ cổ truyền vùng Nam Bộ ( Tân Khánh Bà Trà ) - Dòng Võ Chùa ( Xuất xứ từ các Chùa, miếu ..... )

- Dòng Võ Kinh ( Kinh đô Huế cổ còn gọi là Võ Triều Đình ) - Dòng Võ Tự Do ( du nhập từ Phương Tây như : Boxing, Muay Thái ......)

Võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa của Dân tộc là nghệ thuật chiến đấu mà Ông Cha ta đúc kết được qua các cuộc khánh chiến Thần Thánh của Dân tộc trong lịch sử chống ngoại xâm.

Trải qua hơn bốn nghìn năm dựng nước và giử nước Võ cổ truyền đồng hành cùng Dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.

Ngòai kỷ thuật chiến đấu,Võ cổ truyền còn mang trong mình tính Triết lý Phương đông. tính Nhân văn được thể hiện rõ trong Võ đạo của Võ cổ truyền:
Lấy Nhân làm gốc, lấy Nghĩa làm nền, lấy Đạo làm kim chỉ nam, lấy Đức làm điều giáo huấn.

Văn hóa Võ cổ truyền là tinh thần uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo.

Lịch sử Võ cổ truyền là ngoan cường trong đấu tranh dựng nước và giử nước, không phản bội Tổ quốc, Quê hương
Ngày nay Võ cổ truyền đã được phổ cập rộng rải và trở thành một lọai hình thể thao giúp mọi người rẻn luyện sức khỏe, tinh thần, kỉ năng tự vệ chiến đấu.
Thông qua sự tập luyện Võ cổ truyền giúp chúng ta hòan thiện bản thân về thể lực, phản xạ chiến đấu và nhân cách sống.

Lên trên