BÍCH QUANG MÔN

( Bích Quang Võ đạo - Tu thân rèn chí - Phát dương Võ thuật )

Chuyên đào tạo :  Quyền thuật - Binh khí - Tự vệ - Đối kháng - Công phu

Giới thiệu :

Từ năm 1997 đệ tử đời thứ 8 Võ sư Đoàn Đức Phước HLV Trưởng Bích Quang Môn kế thừa và tiếp tục phát triển Võ phái mở nhiều Điểm tập tại Tp. Nha Trang

Đến nay. Bích Quang Môn đã có hàng nghìn lượt Võ sinh theo học qua các khóa mở hàng năm, trong dịp hè số Võ sinh tăng trên 300 em và thường xuyên có gần 200 Võ sinh tập luyện tại 03 Điểm tập trong Thành phố Nha Trang

CÁC ĐIỂM TẬP BÍCH QUANG MÔN TẠI NHA TRANG :

* Nhà Thiếu Nhi Khánh Hòa : 62 Thái Nguyên - Nha Trang

* Trường TH Vĩnh Nguyên I : 57 Hoàng Diệu - Nha Trang

* Trương MN Hương Sen : 03 Lê Thánh Tôn - Nha Trang

Ban huấn luyện Bích Quang Môn :

Võ sư         Đoàn Đức Phước Huấn luận viên trưởng
Võ sư Trần Thị Mỹ Hạnh Huấn luyện viên
     
                     
     
     
Lên trên