Giải Võ cổ truyền Quốc tế lần II (Tháng 7-2010)

Gỉai Võ cổ truyền và Thi lên đai Quốc tế lần thứ II tại Tp. Hồ Chí Minh ( tháng 7 năm 2010 )

Đòan Pháp đạt Nhất tòan đòan

Đòan Nga đạt Nhì tòan đòan ( 02 HC Vàng, 02 HC Bạc, 01 HC Đồng )

Lên trên